Sou i gestió financera

Sou i gestió financera de la oficina parlamentaria

El sou del diputat o diputada al Parlament Europeu son 8.020,53€ en 12 pagues. Com a diputat d’ICV i en aplicació de la seva Carta Financera, el meu sou net és de 3.161,78€ (descomptats impostos europeus i espanyols). Tinc una compensació de 600€ per despeses per desplaçaments a Catalunya i l’Estat. Un cop pagats impostos, la diferència entre el sou del Parlament Europeu i el que rebo és ingressada com a contribució a ICV/FNH.

Al viure a Barcelona, rebo del Parlament Europeu en concepte de dieta 300€ per dia d’assistència per cobrir la manutenció i l’allotjament a Brussel.les i Estrasbourg. La quantitat sobrant d’aquesta dieta és ingressada a ICV/FNH.

Els eurodiputats i eurodiputades reben 4.200€ mensualment com a concepte de despeses generals de la oficina parlamentaria. En el cas d’ICV tota despesa realitzada amb aquesta partida és degudament justificada i la quantitat sobrant és retornada al Parlament Europeu a un compte corrent que la institució posa al servei dels diputats amb aquesta finalitat.